Velkommen til SUS!

COVID-19: Regler på vej til skoler og institutioner

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200315-covid19-regler-paa-vej-til-skoler-og-institutioner

Information til uddannelsesinstitutioner om coronavirus/covid-19

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

Bekendtgørelse 255 af 21/03/2020

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

 

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, skal elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.
____________________________________________________

Søger du erhvervsuddannelse eller efteruddannelse, finder du informationer om serviceerhvervenes uddannelsesområder i venstremenuen.

Du kan her på hjemmesiden finde information vedr. uddannelser, udvalg, referencegrupper, nyheder og arrangementer samt hente bestillingsblanketter til undervisningsmaterialer og brochurer.

Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat – SUS er etableret af en række arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for serviceerhvervene.

SUS servicerer en række uddannelsesudvalg og referencegrupper, der er sammensat af lige mange repræsentanter for arbejdsgivere og fagforbund – såkaldte “paritetiske” udvalg.

Uddannelsesudvalgene og referencegrupperne har til formål at varetage uddannelsesmæssige interesser inden for følgende områder af serviceerhvervene:

  • Ejendomsservice
  • Festudlejning
  • Frisører og kosmetikere
  • Rengøring og Service
  • Tandteknik
  • Urmagere
  • Vagt- og Sikkerhedsservice
  • Vaskeriindustrien