Velkommen til SUS!

Søger du erhvervsuddannelse eller efteruddannelse, finder du informationer om serviceerhvervenes uddannelsesområder i venstremenuen.

Du kan her på hjemmesiden finde information vedr. uddannelser, udvalg, referencegrupper, nyheder og arrangementer samt hente bestillingsblanketter til undervisningsmaterialer og brochurer.

Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat – SUS er etableret af en række arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for serviceerhvervene.

SUS servicerer en række uddannelsesudvalg og referencegrupper, der er sammensat af lige mange repræsentanter for arbejdsgivere og fagforbund – såkaldte “paritetiske” udvalg.

Uddannelsesudvalgene og referencegrupperne har til formål at varetage uddannelsesmæssige interesser inden for følgende områder af serviceerhvervene:

  • Ejendomsservice
  • Festudlejning
  • Frisører og kosmetikere
  • Rengøring og Service
  • Tandteknik
  • Urmagere
  • Vagt- og Sikkerhedsservice
  • Vaskeriindustrien